• SECURE ONLINE SHOPPING
  Bezahlung im BlackBoxPublishers.com ist immer sicherer; via PayPal iDEAL oder Credits geben Sie Ihre Daten über unsere sichere SSL-Problem-freie Verfahren.
 • WORLDWIDE SHIPPING
  Wir liefern Ihre Bestellungen weltweit. Die Frachtkosten werden automatisch, je nach Gewicht der Bestellung kalkuliert (berechnet).
 • SAVE MONEY BUY CREDITS
  Kaufen Sie Kredite an Publikationen zu bestellen. Sie sparen bis zu 25 % auf Ihre Einkäufe.

Fitness Intermediairs Markt & Trend Rapport

Von: Peter Wolfhagen

Preis: € 67.50

Als brancheorganisatie van de fitness sector is NL Actief gericht op het ondersteunen van de fitnessondernemers door zich continu te richten op kwaliteitsverbetering, vaak gebaseerd op kennisverzameling en kennisverspreiding. Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot een aantal onderzoeksprojecten waarbij veel kennis is verzameld over branchecijfers en onder andere personal training, groepsfitness en boutique fitness. In het huidige fitness ecosysteem nemen fitness intermediairs (letterlijk: tussenpersonen), ook wel aggregators genoemd, een steeds belangrijkere rol in en dat was dan ook de reden dat NL Actief initiatief heeft genomen om een onderzoeksproject te starten dat zich richt op deze fitness intermediairs.


Hoofdvraag
In dit markt- en trendrapport staat de volgende vraag centraal: wat is de stand van zaken met betrekking tot fitness intermediairs, welke ontwikkelingen zijn er hieromtrent in Nederland en wat valt te verwachten in de nabije toekomst?

Binnen deze hoofdvraag zijn de volgende deelvragen gesteld:
• Welke intermediairs zijn actief in de fitnessbranche in Nederland en wat is hun profiel?
• Wat is te leren van intermediairs buiten de fitnessbranche, welke verdienmodellen gebruiken zij en hoe functioneren deze partijen?
• Welke ontwikkelingen zijn er voor wat betreft intermediairs in de fitnessbranche in Nederland?
• Hoe kijken eigenaren en managers van fitnessclubs in Nederland naar intermediairs?
• Hoe zien fitness intermediairs zelf hun toekomst in de fitnessbranche?

In dit rapport krijg je een veelheid aan antwoorden op de deelvragen, weergegeven in een vijftal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het resultaat van een literatuurstudie beschreven, met een historisch perspectief. In het tweede deel wordt een overzicht gegeven van de deskresearch inventarisatie waarbij er profielen werden gevormd van de fitness intermediairs in Nederland. Daarna wordt een blik geworpen op intermediairs in een andere branche, namelijk de hotelen vakantiebranche. In het vierde hoofdstuk worden de resultaten van de survey onder fitness ondernemers belicht.

In het laatste hoofdstuk zijn de fitness intermediairs zelf aan het woord via een vijftal interviews, afgesloten met een perspectief vanuit NL Actief. De verzamelde informatie in dit boek geeft een beeld van de huidige ontwikkelingen van fitness intermediairs in Nederland, de ervaringen van de ondernemers met die intermediairs en de verwachtingen voor de toekomst. Hiermee krijg je inzicht in de rol die fitness intermediairs nu en in de toekomst spelen.

 • Anzahl der Seiten: 97
 • Levertijd: 3 werkdagen
 • Art: Bucher
 • Ähnliche Veröffentlichungen: Boutique Markt & Trend Rapport
 • Sprache: Niederländisch
 • Bindwijze: Hardcover