Mijn account

Boutique Markt & Trend Rapport
Boutique Markt & Trend Rapport
Boutique Markt & Trend Rapport
Boutique Markt & Trend Rapport
Boutique Markt & Trend Rapport
Boutique Markt & Trend Rapport
Boutique Markt & Trend Rapport
Boutique Markt & Trend Rapport
Boutique Markt & Trend Rapport

Boutique Markt & Trend Rapport

Ronald Wouters, Peter Wolfhagen, Jan Middelkamp
€ 60,75
Op voorraad
De fitness sector in Nederland ontwikkelt zich snel en kent een veelheid aan nieuwe trends. De groei van boutique fitness studio’s is wellicht de belangrijkste van de laatste jaren. Deze kleinschalige studio’s zijn al geruime tijd aanwezig in Nederland, maar kregen de laatste jaren steeds meer een eigen profiel en positie binnen de fitness sector. Er zijn diverse ontwikkelen geweest die het profiel van deze niche hebben geholpen, waaronder de opkomst van SoulCycle in de Verenigde Staten. Om marktbewegingen in de fitness sector in Nederland in beeld te brengen en te monitoren is in 2016 begonnen met een tweejaarlijks markt- en trendrapport. Eind 2018 verscheen hiervan een tweede rapportage met een schets van de ontwikkelingen van 2018 tot en met 2020. Dit boutique fitness markt en trendrapport is feitelijk de derde rapportage in deze reeks.
toevoegen aan winkelwagen
Meer informatie

Het is nog niet zo eenvoudig om een eenduidige definitie te geven van een boutique fitness studio omdat dit direct de veelzijdigheid van dit

segment zou aantasten. Ray Algar (2015) heeft als een van de eersten een rapport geschreven over dit segment (in het Verenigd Koninkrijk) en beschrijft een boutique aan de hand van enkele kenmerken:

 1. Kleinschalig (intimate scale).
 2. Specifiek programma (narrow programme/activity offer).
 3. Expertinstructeurs (expert and guided instruction).
 4. Werken op afspraak (schedule-driven).
 5. Intieme design en sfeer (nurturing environment).
 6. Groepslessen (group-powered).
 7. Gedeelde passie (shared common interest).
 8. Herkenbare missie (compelling mission).

Het mag duidelijk zijn dat je over deze kenmerken discussie kunt voeren. Ze verschillen onderling nogal van aard; zo is kleinschaligheid concreter dan bijvoorbeeld een herkenbare missie. Er wordt overigens weinig geschreven over hoe groot of klein een studio wel of niet mag zijn. Op basis van de nogal brede omschrijving komt Algar (2015) tot de volgende lijst van categorieën van boutique studio’s.

 1. Barre, Pilates, dance.
 2. HIIT, cross training, boxing, martial arts, MMA.
 3. Cycle, treadmill, rowing.
 4. Yoga, meditation, stretch.
 5. Multi-disciplinary formats (e.g. provides HIIT, yoga and cycling).
 6. Sports and integrated performance.
 7. Personal training, small group training.

Deze definitie van boutique fitness studio’s heeft het karakter van een container begrip; ongeveer alles past erin en wordt geïncludeerd. Het segment wordt min of meer gedefinieerd door het met bestaande

fitness segmenten te vergelijken, met name het middensegment.Onderzoek naar aantallen boutique studio’s. Er is een onderzoek naar boutique studio’s in de tien grootste gemeenten (steden) van Nederland uitgevoerd die werd gestuurd door de

volgende hoofdvraag: Wat is de stand van zaken met betrekking tot aantallen boutique studio’s in Nederland? De conclusie van het onderzoek: Nederland telt anno 2019 in totaal 2101 boutique fitness studio’s. Een zeer gedetailleerde beschrijving van dit onderzoek en de uitkomsten per soort boutique studio, worden gepresenteerd in het boek.Onderzoek naar klantprofielen. Er tevens onderzoek verricht onder consumenten die bezoeken brengen aan boutique studio’s in Amsterdam. Dit om enig inzicht te krijgen in wie boutique studio’s bezoeken, maar vooral ook om te achterhalen hoe

hun bezoekgedrag eruitziet en waarom ze voor bepaalde studio’s kiezen. Het onderzoek kende de volgende hoofdvraag: Wat is het profiel van consumenten die boutique studio’s in Amsterdam bezoeken? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een surveyonderzoek uitgevoerd in april en mei 2019. Enkele opvallende uitkomsten als scho tvoor de boeg:

 1. Consumenten in Amsterdam bezoeken boutique studio’s bijna 8 keer per maand.
 2. 22% tot 54% van de studio bezoekers is tevens lid is van een reguliere fitnessclub.
 3. De gemiddelde afstand tussen woonplek en studio was bijna 6 km.

Nog veel meer uitkomsten en inzichten zijn te lezen in het rapport.

Kennis over fitness en health binnen handbereik
Van 9 tot 5 bereikbaar op 085 30 32 812
Ma-vr voor 15.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden