My account

Fitness Markt & trend rapport 2020 - 2024-EBOOK
Fitness Markt & trend rapport 2020 - 2024-EBOOK
Fitness Markt & trend rapport 2020 - 2024-EBOOK
Fitness Markt & trend rapport 2020 - 2024-EBOOK
Fitness Markt & trend rapport 2020 - 2024-EBOOK
Fitness Markt & trend rapport 2020 - 2024-EBOOK
Fitness Markt & trend rapport 2020 - 2024-EBOOK

Fitness Markt & trend rapport 2020 - 2024-EBOOK

Paul Hover, Peter Wolfhagen, Eva Heijnen, Ronald Wouters, Jan Middelkamp
€60.75
Het nieuwste exemplaar is het meest uitgebreide onderzoek in de reeks van Markt & Trend Rapporten en telt maarliefst 174 pagina's!Met deze markt- en trendrapporten worden gegevens in een visueel aantrekkelijke publicatie aangeboden aan de Nederlandse fitnesssector met als doel om ondernemers en managers te informeren en inspireren voor wat betreft ontwikkelingen in de fitnesssector.In deze derde editie wordt verslag gedaan van verschillende soorten onderzoek. In het eerste hoofdstuk krijg je een update over de fitnesssector wereldwijd, inclusief Europa en Nederland. Er wordt een algemene schets van de branche gegeven, met name gebaseerd op internationale literatuur. In het tweede hoofdstuk staat de vraagzijde (de fitnessconsument) centraal, bekeken vanuit sport-sociologisch perspectief. Het hoofdstuk is gebaseerd op literatuurstudie en analyses op bestaande data van het SCP, het CBS en het Mulier Instituut. In het derde hoofdstuk worden data gepresenteerd die zijn verzameld via surveys onder Nederlandse ondernemers in de fitnessbranche tijdens de coronaperiode. Deze surveys werden geïnitieerd door NL Actief om de omvang van de impact van de coronaperiode in kaart te brengen, maar ook om snel actuele informatie en bewijslast te verzamelen voor de gesprekken die de branche-organisatie voerde met ministeries. In het vierde hoofdstuk worden data van de statistiek ‘Fitnesscentra’ van het CBS gepresenteerd en nader geanalyseerd. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk beeld van diverse operationele en financiële kengetallen van fitnesscentra in de periode 2015-2020. In hoofdstuk vijf wordt stilgestaan bij het heden, en ook de toekomst van de fitnesssector in Nederland. Dit keer niet bekeken vanuit het perspectief van de fitnessondernemers, maar via interviews met personen uit andere sectoren, of personen die iets verder van de fitnesspraktijk af staan.Deze derde editie wordt afgesloten met een hoofdstuk over digitale leefstijlcoaching vanuit het perspectief van NL Actief. Zoals gebruikelijk is er ook in deze editie bewust gekozen om de hoeveelheid tekst te beperken en informatie op een visuele manier te presenteren.
add to cart