• SECURE ONLINE SHOPPING
  Betalen bij BlackBoxPublishers.com is altijd veilig; via PayPal, iDEAL of Credits voer je je gegevens via onze beveiligde SSL-procedure probleemloos in.
 • WORLDWIDE SHIPPING
  Wij versturen je bestellingen wereldwijd. De verzendkosten worden automatisch berekend naar het gewicht van je bestelling.
 • SAVE MONEY BUY CREDITS
  Koop credits om publicaties te bestellen. Je kunt hiermee besparen op je aankopen tot maar liefst 25%.

Customer engagement in boutique studios

Door: Emma Barry

Prijs: € 49.95

Dutch summary, for English scroll down

In 2013 publiceerden EuropeActive en BlackBoxPublishers het eerste, jaarlijkse Retentie Rapport. Tot op heden zijn er vijf rapporten gepubliceerd, die zich toespitsen op het veel besproken onderwerp, retentie. Binnenkort lanceren wij het 2018 en tevens zesde Retentie Rapport over klantbetrokkenheid in boutique studio’s door auteur Emma Barry. De komst van boutique studio’s heeft een nieuwe sub sector in de fitnessbranche doen ontstaan en deze groeit snel! Het doel van dit rapport is dan ook om meer inzicht in het onderwerp te krijgen en deelt op uitgebreide schaal de professionele kennis van vele experts uit de industrie in boutique studio's.

BlackBoxPublishers sprak Emma Barry over het boek. Emma, je bent trotse auteur van deze nieuwste publicatie. Wat kan de lezer van dit boek verwachten?

In dit boek bespreek ik het ontstaan van dit nieuwe segment, hoe boutique studio’s worden ingericht, het verdien model, hoe zij omgaan met retentie en welke veranderingen Europa kan verwachten de komende jaren.

In de afgelopen 5 tot 10 jaar is er in Amerika veel veranderd, er zijn budget clubs ontstaan waar leden slechts 20 US Dollar of minder per maand betalen en als tegenhanger hiervan is er een nieuwe sub sector in de fitnessbranche bijgekomen: boutique studio’s (2006 – opening van SoulCycle, de koploper in boutique studio’s). Waar men 20 US Dollar of meer per les betalen. Boutique studio's hebben een ander verdien model. Waar je bij traditionele clubs je een lidmaatschap afsluit voor 1 of 2 jaar zijn de lidmaatschapsvormen van boutique studio's korter (pakketten) en wordt er veel gebruik gemaakt van het ‘pay as you go’ principe. Waar men een hoger bedrag betaalt voor een los bezoekje aan de club. Bezoekers van boutique studio’s hechten veel waarde aan flexibiliteit en aan service. Zij zijn daarom bereid om een veel hoger bedrag te betalen.

Boutique studio’s zijn gespecialiseerd in hun aanbod en zo ook hun docenten, verlenen uitmuntende service, vormen een community en kunnen zich echt een specialist noemen. Het zijn kleine clubs die zich met name richten op vrouwen en millennials. Onderzoek toont aan dat millennials en generatie Z 60% van de lidmaatschappen innemen, een groep om niet te onderschatten!

Emma, waarom is dit boek een must read voor fitness ondernemers en managers?

Dit boek is een must read voor alle professionals in deze branche, of je een clubmanager of eigenaar bent, of je een boutique studio wilt openen of als je werkzaam bent in de branche, het is ‘breaking news’. De fitness branche is zich in razend tempo aan het ontwikkelen en dit boek gaat jou helpen inzicht te krijgen in de nieuwste ontwikkelingen, ‘what is happening next’. ‘Be excited rather than fearful’! Ondernemers moeten niet bang zijn, deze ontwikkelingen zijn te gek. Lees dit boek, kijk wat anderen doen (in dit boek geef ik talloze voorbeelden vanuit Amerika en London) en leer jouw lessen.Traditionele clubs zullen steeds meer onder druk komen te staan op gebied van prijs, het aanbod, je talenten (de medewerkers die voor jou werken) en service. Boutique studio’s zijn hier excellent in.

English summary

Starting in 2013, EuropeActive is publishing an annual report on the most important topic in the fitness sector since decades, in short ‘’retention’’. Five reports have been published, focusing on topics such as: understanding member retention, retention strategies in personal training, adherence in group fitness, and retention in nutritional programmes. This sixth report discusses retention in boutique studios.

Now, authored by industry expert Emma Barry, a publication on customer engagement in boutiques studios is finalised. This relatively new subsector in the fitness industry is growing rapidly, and little is yet know on customer engagement and element of customer retention. This publication should be perceived as an important step to build the body of knowledge within this topic. It extensively collects the professional knowledge of many industry experts on boutique studios.

BlackBoxPublishers interviewed Emma Barry on this topic. Emma, what can readers expect?

In this book, I discuss the emergence of this new segment. In the past 5 to 10 years the fitness industry in America has changed. Low budget clubs have entered the industry, here members pay only 20 US dollars a month, or less. In contrast, a new sub-sector in the fitness sector has been added: boutique studios (2006 - the opening of SoulCycle, the leader in boutique studios). In boutique studios a fee of 20 US Dollar or more per lesson is normal. Boutique clubs have a different business model. Where in traditional clubs offer long-term memberships, boutique studios offer packages and pay as you train models. Members of boutique studios value flexibility and service. They are therefore willing to pay a much higher amount.

Boutique studios specialize in their offerings and so do their teachers, they provide excellent service, build a community and grab you by the heart and can truly call themselves a specialist. They are small clubs that focus mainly on women and millennials. Group Fitness experts Les Mills have announced research confirming Millennials and Gen Z now make up 60% of membership (2018: The GX Future is Now) and therefore insist that their preferences be factored into future designs.

Emma, why is this book a must-read for all fitness entrepreneurs and managers?

This book is a must-read for all professionals in this industry, whether you are a club manager or owner, thinking of opening a boutique studio or if you work in the industry, it is 'breaking news'. The fitness industry is developing at a rapid pace and this book will help you to understand what is happening next. 'Be excited rather than fearful'! Read this book, see what your competition is doing (in this book I present countless examples from America and London) and learn your lessons. Traditional clubs will feel the pressure in terms of price, the offering, your talents (employees) and service. Boutique studios are excellent in this.

From EuropeActive and BlackBoxPublishers, many congratulations to Emma for writing this fantastic and important Retention Report 2018.

Thank you to our sponsor: Virtuagym

 • Aantal pagina's: 100
 • Levertijd: 3 werkdagen
 • Type: Boeken
 • Gerelateerde publicaties: Customer engagement and experience in the fitness sector
 • Taal: Engels
 • Bindwijze: Paperback